Startsida

Välkommen till

Montessoriförskolan Asken!

Montessoriförskolan Asken

Hjälp mig att göra det själv!

Asken är en liten förskola, belägen i Brunnsparken i centrala Alingsås. Förskolan har plats för 23 barn i åldrarna 1-6 år. Asken är en plats för lek, stimulans och inlärning och vi bygger verksamheten på Montessoripedagogiken som har sin grund i att varje barn är en unik, självständig person.

Barnen leker, sjunger, går på utflykter och lär sig nya saker. Vi utgår alltid från varje barns behov, vilja och kunskaper. Stor vikt läggs vid att barnen skall lära sig umgås, samarbeta och visa hänsyn inför varandra.

Om du är intresserad, har frågor eller vill besöka oss är du välkommen att höra av dig.

Maria Montessori

MONTESSORI

Montessoripedagogiken grundar sig på Maria Montessoris iakttagelser och den forskning hon bedrev hela sitt liv. Hon sa bland annat att


  • barn alltid ska respekteras och så även den aktivitet de visar djupt intresse för.
  • barn har en unik förmåga till inlärning
  • barn lär med hela kroppen och måste få utvecklas på alla plan
  • barn lär genom att vara aktiva, pröva sig fram och beröra med sina händer.


Barnet är alltid i centrum i montessoripedagogiken och ska få utvecklas på sin nivå i sin egen takt. Maria Montessori menade att barnen har en inre kraft och lust att lära. Den kraften och den lusten jobbar vi för.

På montessoriförskolan är barnen aktiva med olika saker och möblerna är anpassade till barnens storlek. Pedagogerna handleder barnen och inspirerar till nya upptäckter. Barn lär sig genom att undersöka världen och bygger upp sig själva genom alla erfarenheter de gör i sin omgivning.

 

Det jag hör glömmer jag

Det jag ser det kommer jag ihåg

Det jag gör det förstår jag.

Konfucius (551-479 f Kr)

 


En god självkänsla, kunna arbeta självständigt och tillsammans, ta ansvar och vara kreativ är egenskaper som betonas i montessoripedagogiken och som morgondagens barn behöver för att klara sig i samhället.

Barnen skapar framtiden. Vi vuxna är deras förebilder och hur vi behandlar våra barn idag kommer att påverka deras liv som vuxna.

Montessoripedagogiken ger barn möjlighet att utvecklas till fördomsfria, öppna, nyfikna och ifrågasättande vuxna som vågar stå för sina åsikter, som har ekologisk kunskap och insikt om att samexistens och fred är mänsklighetens möjlighet.

 

 

Källa

Montessoripedagogik i förskola och skola

av Kristina Skjöld Wennerström & Marie Bröderman Smeds

Var en del av ditt barns förskola

Föräldrakooperativ

Förskolan drivs av ett icke vinstdrivande föräldrakooperativ. Att vara en del i ett föräldrakooperativ är en möjlighet för föräldrar att själva få driva sina barns förskola.

Engagemang

Föräldraansvar

Det är föräldrarna som är föreningen och det är ideellt arbete och engagemang som driver förskolan. Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar för förskolans och föreningens skötsel och drift. Som medlem i kooperativet förväntas du utföra en del uppgifter. Det ideella arbete som lägger ner bidrar till att skapa en ständigt förbättrad miljö för våra barn. Vilket är både roligt och givande!